Home
Czym się zajmujemy
O nas
Nasz zespół
Referencje klientów
Kontakt
   
 


magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami unijnymi” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  Jarosław Skrzeczyński jest autorem wielu wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych, przygtowuje studium wykonalności, business plany oraz prowadzi szkolenia z pozyskiwania funduszy strukturalnych.
absolwentka kierunku Administracja, 2-krotna beneficjentka stypendium naukowego Ministra Edukacji i Sportu za wybitne osiągnięcia w nauce, stażystka Universita’ degli Studii di Bari, Włochy – Departamento di Cooperazione Internazionale, autor i koordynator projektów staży zawodowych Leonardo da Vinci finansowanego ze środków wspólnotowych.