Home
Czym się zajmujemy
O nas
Nasz zespół
Referencje klientów
Kontakt
   
 

Jarcom Doradztwo to firma z długoletnim doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych w tym strukturalnych dla przedsiębiorców oraz szkół z województwa mazowieckiego.

W ciągu ostatnich lat pomogliśmy zdobyć setki tysięcy euro i złotych dla polskich przedsiębiorstw.

Zrealizowane projekty: 

ZPORR 3.5 dla SZPZOZ Warszawa Bemowo – dotacja 1.200.000 zł. (2004 rok, pierwszy konkurs na Mazowszu, dotacje otrzymało kilkanaście firm)

Program Młodzież  dla Centrum Kultury „Łowicka” – dotacja 25.000 zł. (2005 rok)

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Twórczości” dla Centrum Kultury „Łowicka” – dotacja 60.000 zł. (2005 rok)

 SPO RZL 1.4  dla „Informatyka i Multimedia-Kursy i Szkolenia” - dotacja pół miliona złotych. Autor, projektu, pracownik merytoryczny projektu (2006-2008)

 Leonardo da Vinci:"Informatyzacja w administracji" dla Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, dotacja 100%w wys. 64.000 EURO, 2005 rok.„Staże w śródziemnomorskich hotelach i restauracjach” dotacja 100% dla Zespołu Szkół Ekonomicznych - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku,  249 856 EURO
( w trakcie zarzadzania i realizacji przez nas, 2008-2009 - NAJWIĘKSZY PROJEKT W KONKURSIE 2007)

oraz:

Wykłady z przedmiotów „Fundusze Strukturalne UE” oraz „Polityka Regionalna UE” w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Technicznej w Legionowie,

Szkolenia dotyczące funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013 dla Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w kraju np. MOPS w Jaworznie