Home
Czym się zajmujemy
Projekty inwestycyjne
Projekty szkoleniowe
Staże i wymiany
O nas
Kontakt
   
 

Pomagamy przygotować, zdobyć finansowanie i zrealizować każdy projekt szkoleniowy i projekty pokrewne. Możemy sporządzić dla naszego klienta szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych jego instytucji. Zajmujemy się projektami szkoleń czysto zawodowych oraz projektami miękkimi skierowanymi do osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przykładowe źródła finansowania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Programy Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko

Mechanizm Norweski i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Program Leonardo da Vinci

Inne